Hãng Elabscience

Elabscience là nhà sản xuất hóa chất và kit test phục vụ khoa học đời sống đáng tin cậy cho khách hàng toàn cầu.
Với lịch sử phát triển 14 năm, Elabsciece có nền tảng hoàn chỉnh cho R&D và sản xuất. Thông qua nỗ lực và phát triển không ngừng, khách hàng của Elabsciece đã lan rộng ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.
Các sản phẩm chính của Elabscience bao gồm:
– Protein tái tổ hợp
– Peptide
– Kháng thể FCM
– Kháng thể: kháng thể đơn cấp, kháng thể thứ cấp, kháng thể đơn dòng
– Bộ dụng cụ ELISA
– Bộ CLIA,
– Bộ ghi nhãn
– Bộ xét nghiệm chuyển hóa
– Thuốc thử khác
– Bộ dụng cụ an toàn thực phẩm
– Môi trường sắc ký
– Sản phẩm nuôi cấy tế bào